Ptáte se rádi? Ptají se vaše děti? Já se ptám ráda. A ráda věcem rozumím. A tak jsem se v průběhu několika měsíců ptala. Nejdřív jsem sbírala otázky od dětí. A čím víc otázek jsem měla sesbíraných, tím víc mě jich napadalo. A čím víc jsem se o tématu dozvídala, tím víc věcí jsem se ještě chtěla vědět.
A tak jsem se ptala lidí, kteří odpovědi znají. Psala jsem si …no určitě desítky, ale dost možná i stovky e-mailů s předními českými fyziky, kteří mají hooodně velký přehled. A psala jsem si s nimi velmi odborným fyzikálním jazykem. A to, co jsem se dozvěděla, jsem “přeložila” do dětského jazyka. Jsem učitelka a tak mluvím i jazykem dětí i jazykem odborných fyziků.

A ze všech těch získaných informací jsem vytvořila kreslená videa.
Když bylo hotové první, tak ho nejdřív viděla rodina. A když syn druhý den chodil po bytě a odříkával z videa celé věty, tak jsem si uvědomila, jak je důležité, že ve videích přemýšlím o každém slovu… Nerada bych přece děti učila něco špatně! A tak vznikla série takových… “fyzikálních večerníčků”. Nejsou to pohádky, nemají příběh. Ale mají podobný formát. Každé video má jen kolem 6 minut.

Do každého dílu jsem vymyslela jednu otázku, na kterou dávám posluchačům možnost odpovědět.
To mi přijde hodně důležité.
Ta možnost zastavit se.
Uvědomit si, co o tématu vím.
Jestli v sobě dokážu najít odpověď.

A pak jsou tam vždy názory dalších dětí. To mi přijde taky hodně důležité. Nejen slyšet, co si o otázce myslí druzí a třeba si tak nechat poradit. Ale dostat možnost posoudit, jestli mi názory ostatních dětí dávají smysl. Jestli můžou být správné.

Má pro mě velkou hodnotu, učit děti posuzovat názory druhých a ne jen automaticky přejímat “hotovou pravdu” například proto, že to řekla kamarádka, nebo proto, že to říkali v televizi… 
A jasně, na konci videa je vždycky uvedeno, která odpověď byla správná a proč ;).

Tímto způsobem jsem zpracovala celkem sedm videí. Dvě z nich jsou o bořce. V jednom se dozvíte, jak vzniká bouřka, co je to hrom a blesk a třeba taky jak odhadnout, jak je od vás bouřka daleko. A přemýšleli jste třeba někdy o tom, jestli může existovat hrom bez blesku a blesk bez hromu? Druhé bouřkové video je o bezpečném chování v bouřce. K čemu je dobrý hromosvod (a taky proč může být nebezpečný, když je poškozený), jestli vám může být v bouřce užitečné auto, jestli je dobré používat při bouřce deštník a taky kam je nejbezpečnější se schovat, když vás bouřka chytne venku v přírodě. 

Dál jsem připravila dvě videa o vodě ve vzduchu, jedno o duze (to už jste viděli), jedno o zajímavostech o teplotě a ročních obdobích a jedno o tlaku vzduchu.

Videa budu od příštího týdne postupně posílat účastníkům minikurzu Nakouknu do atmosféry. Každý týden dostanou dvě videa, ta už účastníkům zůstanou napořád. Otevírám k nim přístup postupně, abychom měli čas je společně probrat ve Facebookové skupině. O většině témat jsem zjistila víc věcí, než jsem nakonec do videí použila. Tak vám o nich můžu ve skupině něco povyprávět, když budete chtít. Taky si tam můžeme společně povídat o tom, co vaše děti nejvíc zaujalo a nebo čím se plánujete “blýsknout” mezi známými, až budete třeba v létě sedět na zahradě a pozorovat nebe. Pokud máte rádi křížovky a různé úkoly, tak mám ke každému tématu připravené pracovní listy. A pokud vás navíc přivedla chuť nabídnout dětem češtinu, protože třeba žijete v zahraničí, tak pro vás mám i texty všech videí v psané podobě.

Každé téma kresleného videa je nějak propojené s pokusy, které si právě procházíte v tomto minikurzu. Videa s pokusy máte k dispozici jen do středy, ale s koupí minikurzu Nakouknu do atmosféry vám zůstanou taky napořád. Jo a abych nezapomněla, toto je druhý díl online pokusů. K prvnímu dílu vám, jako účastníkům minikurzu pošlu přístup taky ;). 

Začínáme v pondělí 26. 4. 

Co vše se vstupem do minikurzu Nakouknu do atmosféry dostanete?
7 kreslených videí (Bouřka, Bezpečně v bouřce, Duha, Voda ve vzduchu 1. díl, Voda ve vzduchu 2. díl, Zajímavosti o teplotě a ročních obdobích a Tlak vzduchu). Kreslená videa jsou v hodnotě 2 800 Kč.

Podporu ve FB skupině po dobu minikurzu – na tři týdny (v hodnotě 500 Kč).
Balíček pracovních listů a textů videí (v hodnotě 250 Kč).

Aktuální běh pokusů: minikurz Pojďte si hrát s pokusy II (v hodnotě 500 Kč)

V celkové hodnotě 4 050 Kč
A k tomu první díl online minikurzu Pojďte si hrát s pokusy! (v hodnotě 500 Kč) zdarma. 

Nyní můžete do minikurzu vstoupit za 2200 Kč.