8. třída

Práce, výkon, energie

Co je to práce? Práce při zvedání. Kladky. Výkon. Polohová a pohybová energie. Motory.  

Teplo

Tepelná výmena; měrná tepelná kapacita. Teploměr.

Elektřina

Vodič a izolant. Elektroskop. Elektrický proud. Elektrické napětí. Zdroj elektrického napětí. Schematické značky.

Elektrický odpor. Seriové a paralelní zapojení.

Zvuk

Zdroje zvuku. Šíření zvuku. Přijímače zvuku. Ucho. Ozvěna. Odraz zvuku; dozvuk. Rychlost zvuku.

Meteorologie

Atmosféra. Základní meteorologické prvky. Počasí.

Práce, výkon, energie

Slovo “práce” používáme v běžném životě celkem často a to hned v několika významech. Práce jako zaměstnání, práce jako usilovné přemýšlení nebo  práce jako velká fyzická námaha. Ve fyzice teď spolu budeme řešit “mechanickou práci”, tedy práci, při které se něco hýbe.

Jak si usnadnit práci

Než se kouknete na video

Zamyslete se…
Když najdete vlašský ořech, u kterého nezvládnete rukou rozmáčknout skořápku, co k rozlousknutí použijete?

Když stříháte nůžkami hodně tvrdý papír, půjde vám to lépe, když papír dáte blíž ke špičce nůžek nebo blíž k rukojeti?

A když se na hřišti sejdou dvě děti a jedno z nich je mnohem těžší než druhé, dokážete jim poradit, jak si mají na houpačku proti sobě sednout, aby se mohli houpat spolu?

Co mají společného nůžky, louskáček na ořechy a houpačka na dětském hřišti vás možná na první pohled nenapadne… Tak se pojďte podívat na první video o práci.

 

Dokumenty ke stažení:

Text celého videa

Jak pracovat
s videem
(úkoly, otázky, zápis)

Časování videa
a pomůcky k pokusům

Motory

Než se kouknete na video

K čemu si myslíte, že lidé začali vymýšlet a vyrábět první motory? Bylo to do auta? Do vlaku? Na nějakou práci?

Čím byly podle vás poháněné první motory (= jakou pohonnou hmotu používaly) a kdy se asi vyrobil první elektromobil?

Jaké pohonné hmoty používají auta do současných motorů?

Dokumenty ke stažení:

Text celého videa

Jak pracovat
s videem
(úkoly, otázky, zápis)

Časování videa
a pomůcky k pokusům

Dokumenty ke stažení:

Text celého videa

Jak pracovat s videem

Otázky a zápis

Elektřina

O elektřině už jste se něco načili v 6. třídě, vzpomínáte si?

Zkoušeli jste vymyslet, jak podle vás putuje elektrický proud skrz dráty a taky jste připravovali nějkolik pokusů!

Navíc jste se dozvěděli, jak je stará žárovka a jaká máme na našem území prvenství ohledně používání elektřiny.

 

Vše si můžete připomenout tudy

 

Elektrický obvod

Rozsvícení LEDky, měření el. proudu, napětí a odporu, schématické značky…

Než se kouknete na video

Zkuste vysvětlit, co znamená předpona “mili”. 

Určitě znáte “mili” ze slov jako milimetr nebo mililitr. Zkuste vlastními slovy vysvětlit, jaký vztah má milimetr k metru a mililitr k litru. Je v tom nějaká podobnost?

 

Víte, jak vypadá multimetr a k čemu slouží?
Zkuste se zamyslet, odkud znáte část slova “multi” a co by znamenat spojení mutlimetr při práci s elektrickým obvodem. 

 

Dokážete vysvětlit, jaký je rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým proudem? 

Popište vlastními slovy, v čem se liší a odkud je odebíráme. 

 

Víte, co znamenají/ co popisují fyzikální veličiny elektrický proud, napětí a odpor a v jakých jednotkách se měří?
Pokud ano, zapište si to. 

 

Znáte nějaké schématické značky, které se používají pro elektrický obvod?
Jestli jste už někdy viděli značku pro žárovku nebo baterii, nakreslete si je.

Dokumenty ke stažení:

Text celého videa

Jak pracovat s videem

Otázky a zápis

Elektrický proud v domě

Co je schované za zásuvkou? A k čemu jsou dobré jističe?

Než se kouknete na video, tak se zamyslete:

 

Co se děje ve zdi, že z ní můžeme odebírat elektrický proud? 

Když potřebujeme nabít mobil připojíme nabíječku do zásuvky. Přemýšleli jste někdy, co je za zásuvkou ve zdi? Odkud kam a co vede, že mi potom díky tomu můžeme třeba právě nabít ten mobil?

 

K čemu slouží v domě jističe?

Kde máte v domě pojistkovou skříň? Které jističe jsou určené pro které spotřebiče a co vlastně jistič v domě “jistí”?

 

Jak to dělá zásuvka, že pozná, jaký spotřebič je k ní připojený? 

Jak je možné, že jedna zásuvka dokáže dát “tak akorát” proudu pro nabíjení mobilu, ale i pro praní pračky? A když připojím do jedné zásuvky prodlužovák nebo rozdvojku, tak dokonce dokáže i ta jedna zásuvka poslat proud do několika spotřebičů zároveň. Jak je to možné? A může zásuvka dát neomezeně proudu? 

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty ke stažení:

Text celého videa

Jak pracovat s videem

Otázky a zápis

Text celého videa

Jak pracovat s videem

Otázky a zápis

Zvuk - jak vzniká?

Než se kouknete na video

Rozhlédněte se kolem sebe a vyjmenujte 5 předmětů, které vydávají zvuk.

Co je potřeba k tomu, abych slyšel/a nějaké zvuky?

Ty předměty, které umí vydávat zvuky, mají něco společného?

Obsah videa

Čas: 0:18 Co je potřeba k přenosu zvuku?

Čas: 1:00 Výška – na čem je závislá výška zvuku/tónu?

Čas: 1:37 – 2:21 Výzva k dětem, aby zkusily vymyslet, na čem závisí výška zvuku.

Čas: 2:22 Hledání řešení – na čem může výška záviset.

Čas: 2:58 Pozorování chvějícího se pravítka na hraně stolu.

Čas: 3:15 pokus: rozkmitání pravítka na hraně stolu

Pomůcky:
pravítko
hrana stolu

Čas: 3:40 Přiblížení pojmů kmit a frekvence, hertz. 

Čas: 4:30 Otázka pro děti (metoda Peer Instruction)
Proč je slyšet zvuk od chvějící se struny kytary nebo od mávání křídel komára, ale není slyšet, když máváme rukou na pozdrav?

Čas: 5:35 Odpovědi dětí – inspirace, jak by mohla vypadat vaše odpověď. 

Čas na druhé odpovídání – změnili jste názor?

Čas: 6:25 Správné řešení.

Text celého videa

Jak pracovat s videem

Otázky a zápis

Kudy a jak se šíří zvuk?

Než se kouknete na video

Zamyslete se a odpovězte na otázky:
Umí se zvuk šířit všude? Skrz všechna prostředí? (vzduchem, vodou, zdí…?)
Co je ozvěna? Dokážeš vysvětlit, jak vzniká?
Dokážeš vysvětlit, jak zvuk putuje od struny kytary do našeho ucha? Co se cestou děje?

Obsah videa

Čas: 0:01 
Šíření zvuku v různých skupenstvích. 

Čas: 1:07
Dozvuk, ozvěna

Čas: 2:23 
Výpočet vzdálenosti člověka od skály, aby slyšel ozvěnu krátkého slova. 

Čas: 3:30
Protihlukové bariéry

Čas: 3:58
Ultrazvuk

Čas 4:48
Otázka pro metodu Peer Instruction:

Jak se podle vás přenáší zvuk od zdroje (například od kytary nebo od našich hlasivek) k přijímači (tedy k našemu uchu)? Co se cestou mezi hlasivkami a uchem děje?

Čas 5:45
Diskuze dětí nad řešením

Čas 7:38
Řešení Peer Instruction otázky

Text celého videa

Jak pracovat s videem

Otázky a zápis

Jak zní housle na Měsíci?

Než se kouknete na video

Zamyslete se a odpovězte na otázky:
Co je potřeba k tomu, abychom mohli slyšet hrát housle?
V čem se liší Země a Měsíc natolik, abychom díky tomu na Zemi housle mohli slyšet hrát a na Měsíci ne?
Jak zní housle na Měsíci? Můžou tam housle hrát a můžeme je slyšet? Můžeme na Měsíci cokoli slyšet?

Obsah videa

Čas: 0:27 
V čem se liší Měsíc a Země, aby kvůli tomu na Měsíci nebyly slyšet?

Čas: 0:45
Co dokážeme najít na internetu o rozdílech mezi Měsícem a Zemí.

Čas: 0:52
Hmotnost Země a hmotnost Měsíce. Zápis velkého čísla (hmotností Země a Měsíce) ve tvaru exponentu. A názorné vysvětlení významu exponentu. Porovnávání velikostí čísel s exponentem. 

Čas: 4:30
Teplota na Měsíci.

Čas: 4:50
V čem se liší člověk, když jde po Zemi a když jde po Měsíci.

Čas: 5:07
K čemu slouží skafandr?

Čas: 5:37
Připomenutí: Co je potřeba k tomu, abychom něco slyšeli?

Čas: 6:00
Otázka pro metodu Peer Instruction: Mohou na Měsíci hrát housle?

Čas: 7:00
Diskuze dětí o otázce. 

Čas: 8:13
Řešení

Text celého videa

Jak pracovat s videem

Otázky a zápis