6. třída

Tělesa a látky

Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; částicové složení; model skupenství z kuliček; atom; molekula; částice; neustálý pohyb částic; vlastnosti látek – stlačitelnost; difuze, Brownův pohyb

Síla

Vzájemné působení těles; gravitační síla; gravitační pole

Měření fyzikálních veličin

Délka; rozměry těles; hmotnost; objem; čas; teplota. Hustota látky. Převody jednotek. Aritmetický průměr.

Magnetické vlastnosti látek

Magnety a jejich vlastnosti; magnetické pole; magnetické indukční čáry. Magnetizace látky. Magnetické pole Země.

Elektrické vlastnosti látek

Elektrování těles, náboj.

Tělesa a látky

V této kapitole se budete učit mimo jiné o “modelech” různých skupenství látek, tedy o o tom, v čem se liší třeba voda na pití, kostka ledu nebo vodní pára ve vzduchu.
Pojďme se nejdřív podívat na to, co znamená “model” a k čemu je nám ve fyzice dobrý.

 Co vás napadne, když se řekne model? (libovolný, ne nutně fyzikální)

K čemu jsou podle vás užitečné modely (nebo modýlky?)

A co myslíte, dal by se někdy slon při pozorování nahradit tečkou? Kdy? Co bychom o slonovi mohli chtít zjišťovat, abychom si místo něj na jeho místě mohli představit tečku?

Obsah videa

0:00 Rozhovor kluka a holky v rolích “žáka a učitele” o tom, co si představí, když se řekne model a k čemu jsou modely užitečné. 

3:18 pokus: ukázka modelu Slunce, Měsíce a Země ve skutečném zmenšení
kdy vzdálenosti i velikosti zůstávají zachovány
Pomůcky:
gymnastický míč
hrášek
špendlík
30cm pravítko
fotbalové hřiště (jeho delší strana)

4:32 Otázka: Ve kterém případě je možné letadlo nahradit hmotným bodem, tedy tečkou?

6:30 Řešení

Text celého videa

Jak pracovat s videem

Otázky před videem a zápis důležitých informací

Dokážete vysvětlit, jaký je rozdíl mezi vodou v podobě kostky ledu a vodou na pití? (Mají stejné složení? Co je uvnitř? Chovají se stejně? V čem se liší?)

Existuje ještě další podoba/forma vody?

Umíte vysvětlit, co je to skupenství látek a jak se voda z jednoho na jiné skupenství přemění?

Co myslíte, hýbe se něco uvnitř vody? (A teď nemyslím, že v potoce plave ryba…) Pohybuje se voda ve skleničce? Ne, když do ní zrovna naléváte vodu z kohoutku. Hýbe se voda, když stojí na stole ve skleničce? …a hýbe se led uvnitř kostky ledu?
(Hádám, že jestli jste se o tohle téma dřív nezajímali, že odpověď neuhodnete. Ale to vůbec nevadí, protože spousta hodně chytrých lidí si nad tím spoustu let lámala hlavu, než objevili, co a proč se uvnitř věcí děje.)

Obsah videa

0:00 Úvod
Jak je možné, že voda na pití a tvrdý led, na kterém můžeme i bruslit, je ta samá voda, jen v jiném skupenství? Vždyť jsou tak jiné! To řeší v úvodu videa kluk a holka v rolích “žáka a učitele”.

0:30 pokus: kuličkový model částicové struktury látek – model skupenství vody
popis vlastností jednotlivých skupenství a jejich ukázka na modelech vyrobených jen s pomocí korálků a gumičky na navlékání korálků

Pomůcky:
korálky
gumička na navlékání korálků

1:22 Zavedení pojmu molekula. Rozhovor o tom, jak se jednotlivá skupenství vody vytvoří jen díky různým uspořádáním molekul. 

2:20 Částice a jejich neustálý neuspořádaný pohyb.

2:27 pokus: pohyb částic (i v pevné látce) a změna skupenství látek

3:45 pokus: stlačitelnost kapaliny a plynu

Pomůcky:
voda
injekční stříkačka

4:38 Brownům pohyb: teorie, popis pokusu s louhováním čaje a popis pokusu s šířením parfému po místnosti (difuze)

5:51 Otázka: V čem se liší kuličkové modely dvou hrnečků s různě teplou vodou? 

7:58 Řešení

Text celého videa

Jak pracovat s videem

Otázky před videem a zápis důležitých informací

Elektrické vlastnosti látek

Zamyslete se a rozhlédněte se kolem sebe.

Kde všude/na co všechno používáte elektřinu?  (buď vy sami, vaše rodina, nebo i celá naše společnost – pokud třeba moc nejezdíte do Prahy, tak asi moc nepoužíváte metro. Ale my, lidé, umíme používat elektřinu na pohánění souprav metra). 

Víte, jak je stará žárovka?

Jaká máme na našem území prvenství ohledně používání elektřiny? (Co u nás už bylo, ale na jiných místech Evropy ještě ne, nebo co se ve kterém městě ve spojení s elektřinou stalo jako první a kdy…)

A jak si představujete, že prochází elektrický proud skrz dráty? Třeba u vás v bytě mezi spínačem a žárovkou v lustru, nebo v baterce, když zrovna nejde proud. Je to něčemu podobné? Najdete nějaký model, na který by se dalo sáhnout a částečně tím vysvětlit, jak se proud vodičem pohybuje?

(Odpovědi najdete ve videu)

Čas: 2:19 Pokus č. 1: “Divné chování brčka” (zelektrování brčka)
Čas: 3:06 Pokus č. 2: Přitahovací dovednost učíme i plechovku (nabíjení plechovky)
Čas: 4:30 Pokus č. 3: Bereme plechovce její odpuzovací dovednost (dělení předmětů na vodiče a nevodiče)
Pomůcky:
plastové brčko (nebo můžeš vyzkoušet jiné plastové tyčky, třeba propisku, fixu nebo plastovou trubku od vysavače)
papírový kapesník
alobal (stačí kousek od čokolády, nebo můžeš zkusit tenké proužky, co se používají jako ozdoby na vánoční stromeček)
plechovku od pití nebo třeba od krmení pro psa
kancelářské sponky (nebo drátek)
a podložku.
Někdy fungují pokusy dobře i na stole nebo na křesle, jindy je dobré použít podložku v podobě talíře, polystyrenové desky nebo desky na plavání nebo třeba plastového kyblíku.

Čas: 10:04 Pokus č. 4: Brčko umí rozsvítit LEDku! (bliknutí LEDky díky náboji z brčka)
Čas: 10:23 Pokus č. 5: Utíkající náboj z plechovky rozsvítí LEDku (bliknutí LEDky díky náboji z plechovky)
Pomůcky:
brčko
LED – svítící dioda (tento pokus dobře funguje s vysoce svítivou červenou LEDkou – svítí
červeně, i když její plastová část je čirá)
papírový kapesník

Čas: 12:30 Pokus č. 6: Rozsvícení žárovičky baterií
Čas: 13:00 Pokus č. 7: Žárovička a dvě baterie


Pomůcky:
dvě tužkové baterie
žárovička z baterky
vodivé materiály z minulého pokusu
modelína

Čas: 15:35 Historické okénko: O tom, jak lidé objevovali elektřinu
Čas: 18:17 Co je to elektřina?
Čas: 18:38 Vytváříme představu, co se co se děje uvnitř drátu, že může vést elektřinu

Čas: 20:10 Otázka použitá v metodě Peer Instruction
Jak si představujete, že to vypadá uvnitř drátů, když v nich cestuje elektrický náboj?
Zkuste doplnit větu: Když rozsvítím baterku, tak…
Čas: 23:13 Řešení – odůvodnění správné odpovědi

Dokumenty ke stažení:

Text celého videa

Jak pracovat s videem

Otázky před videem a zápis důležitých informací