Hledáte pro své děti alternativu
školní výuky fyziky
pro 2. stupeň ZŠ?
Tady je:

Nakouknu
na Měsíc

Hledáte pro své děti alternativu
školní výuky fyziky
pro 2. stupeň ZŠ?
Tady je:

Nakouknu
na Měsíc

Vaše děti se dozví vše potřebné ze “školní výuky” v oblastech světlo, zvuk, pohyb a modely ve fyzice.
A využijí to při pozorování Měsíce.

Proč je Měsíc vidět v různých fázích?
Jak vzniká zatmění Měsíce?
Jak by na Měsíci zněly housle?
Je možné vidět Měsíc i ve dne?
Po kurzu Nakouknu na Měsíc budou vaše děti nejen znát odpovědi, ale budou umět i vše předvést na pokusech a budou vědět “jaká je za tím fyzika”.

Tak to je kurz přesně pro nás!

Je vám to povědomé

Jaké by to bylo kdyby…

Líbí se vám tahle představa?

Tak právě pro vás jsem připravila kurz Nakouknu na Měsíc

Co kurzem získáte?

Díky kurzu dopřejete svým dětem, aby zažily radost z objevování a bádání. Připravíte pro své děti prostředí, ve kterém se budou fyziku nadšeně učit.

Děti nebudou jen sedět a poslouchat, ale vše si doma vyzkouší “na vlastní kůži” v jednoduchých a dobře vysvětlených pokusech. Na propracovaných (trošku záludných, ale přiměřeně obtížných) otázkách si ověří, zda tématům opravdu rozumí.

Z čeho je kurz složený?

Základem kurzu jsou kreslená a hraná videa – žádná vleklá online výuka, ale stručná a poutavá videa s výkladem, otázkami a pokusy.

Dále získáte:
👉 balíček pokusů – díky kterým děti samy odhalí některé fyzikální zákony
👉 balíček otázek – na ověření, zda tématům opravdu rozumí
👉 badatelské listy – pro zaznamenávání výsledků pokusů a zápis nejzajímavějších informací
👉 přehledy pomůcek – které budete potřebovat pro jednotlivé pokusy

Nabízím na ukázku kurzové video na téma Fáze Měsíce

Takový kurz potřebuji.

Co se děti v kurzu naučí?

V tomto kurzu nabízím odhalení fascinujících jevů které můžete pozorovat na nebi při pohledu na Měsíc a zároveň s tím přináším pro vaše děti i “První krůčky s fyzikou”, pevné základy fyziky v podobě názorného a poutavého zpracování základních fyzikálních pojmů

MODUL 1:

Fáze Měsíce

(+ školní látka: Světlo)

Děti se naučí, jak při pohledu na nebe zjistit, zda se blíží nov nebo úplněk.
Díky kurzu zvládnou vysvětlit a s použitím baterky a míče předvést, jak vznikají jednotlivé fáze Měsíce. Pochopí princip vzniku jednotlivých fází a budou tak umět vysvětlit, jakou úlohu mají v tomto jevu Měsíc, Slunce a Země.
V noci Slunce nevidíme, ale… myslíte, že je pro fázi Měsíce důležité, kde zrovna v tu chvíli Slunce je, i když vidět není?

Ve vzniku fází Měsíce hraje velkou roli odraz světla. Proto jsem se rozhodla do tohoto modulu zařadit vše, co se u nás v tuto chvíli považuje za “základ vědění” v oblasti světla. 


Odraz světla je všude kolem nás, protože díky “zákonu odrazu” vidíme stromy, své ruce, auta… úplně vše, co nás obklopuje. Cílem kurzu není pouze nasypat dětem do hlav poučky typu: “úhel dopadu se rovná úhlu odrazu a kolmice dopadu musí být v jedné rovině s…”. Cílem je, aby děti jednotlivým principům porozuměly a dokázaly je samy vysvětlit. A ano, děti se dozví i “učebnicové definice”, ale za důležitější považuji, aby si co nejvíc věcí “osahaly”, aby nové informace dokázaly napojit na to, co už znají a aby také věděly, k čemu jsou získané informace užitečné. Díky pokusům a propojování nové látky s již známými informacemi si děti vše lépe zapamatují.

MODUL 2:

Měsíc ve dne

(+ školní látka: Pohyb)

Přemýšleli jste někdy o tom, jestli může být vidět Měsíc ve dne?

V pohádkách jste se možná setkali s větami typu

“Slunce je pánem dnů a Měsíc vládne nocím…” Je to vážně tak?

Víte, proč se střídá den a noc a jakou roli v tom hraje Měsíc?

“Večer zapadá Slunce.” “Vychází Měsíc.” Je to vážně tak? Není západ Slunce spojený spíš s pohybem Zeměkoule?

V běžném životě, když mluvíme o pohybu, tak uvažujeme, že se věci hýbou “vzhledem k nám”, nebo “vzhledem k Zemi”.

Kdybychom se na západ Slunce podívali z jiného místa, než ze Zeměkoule, tak bychom neviděli Slunce, které se schová za obzor, ale Zemi, která se vzhledem ke Slunci pootočila. Tomu, “vzhledem k čemu pohyb pozorujeme”, se ve fyzice říká vztažná soustava. Jasně, “vztažná soustava” není zrovna pojem, se kterým se člověk setkává ve svém každodenním životě. Ale je to jeden ze základních stavebních kamenů fyziky.

V našich hlavách je potřeba tuto představu vytvořit proto, abychom mohli zavést a správně používat například pojem rychlost.

MODUL 3:

Zatmění Měsíce

(+ školní látka: Modely ve fyzice)

V jaké fázi má být Měsíc, když bude jeho zatmění? Je to jedno, nebo může k zatmění dojít jen v některých jeho fázích? Co vlastně Měsíc “zatmí”? A vzniká zatmění Měsíce stejně jako zatmění Slunce?
U zatmění hraje největší roli poloha Slunce, Země a Měsíce. Je pro zatmění důležité i to, že se Země otáčí kolem své osy? Nebo je důležité, že se otáčí Měsíc kolem Země? Které jevy můžeme při vysvětlování zatmění “zanedbat” a které naopak budeme potřebovat?

Dovedete si představit, že se ve fyzice podobně dá “zanedbat” i například velikost slona? Počítáte příklad a místo slona představíte tečku. Přesněji “hmotný bod”. 
Fyzika zkoumá a popisuje svět, ve kterém žijeme. A ten je hodně složitý. Proto se lidé snaží svět při pozorování co nejvíc zjednodušovat. Pokud chceme popsat cestu, kudy běžel slon a spočítat jeho rychlost, pak nepotřebujeme vědět, jak má slon velkou nohu, ucho nebo chobot. Můžeme si představit, že se na slona díváme z velké výšky, například z letadla. V takovém případě uvidíme malinkého slona, téměř jako jeden bod. A pro popis cesty, kudy běžel, nám bude stačit sledovat právě ten jeden bod. Vytvoříme tak model, ve kterém slona nahrazujeme bodem. 

MODUL 4:

Jak zní housle
na Měsíci?

(školní látka: + Zvuk)

Mohou lidé na Měsíci poslouchat například zvuk hrajících houslí? Bude zvuk na Měsíci znít jinak? Nebo nebude slyšet vůbec?
Co je potřeba pro přenos zvuku? Víte, co je to zvuk a jak se dostane z jednoho místa na druhé? Jak zvuk vzniká a jak se zachytí? Je rozdíl mezi šířením zvuku a šířením světla?
Jak je možné utlumit zvuk, který slyšet nechceme a naopak zesílit ten, který chceme slyšet víc?
V tomto modulu se děti také naučí vyrábět domácí hudební nástroje nebo odhadnout vzdálenost bouřky.

Pojďte dopřát dětem pohodovou výuku fyziky

Kdo vás kurzem provede?

Mgr. Jana Šestáková
Jsem nadšená fyzikářka a zakladatelka projektu Žiju fyzikou.
Ráda bavím děti i rodiče fyzikou, přemýšlím a učím se nové věci. Zabývám se odhalováním “základních špatných představ”, které děti získávají například při sledování pohádek a které jim často přetrvávají v hlavách až do dospělosti. Například že Měsíc nemůže být na nebi ve dne, že kapka deště má "kapkovitý tvar" nebo že duha je složená z barevných pruhů, jako kdyby byla vystříhaná z barevného papíru. 
 
 K “nabourávání” těchto představ používám vyučovací metodu Peer Instruction, kterou jsem studovala v rámci oboru učitelství matematiky a fyziky pro střední školy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a také při doktorském studiu přímo u autora metody Erica Mazura na Harvardu.

O filozofii školy Žiju fyzikou

Předávání informací našim dětem je rozhodně důležité, ale podle mě to nestačí. Chci, aby děti přemýšlely a samy objevovaly přírodní zákony. 

Je mi jasné, že jedno dítě během pár dní neodhalí vše, co lidské společnosti trvalo stovky let. Ale mohu pro děti připravit prostředí, ve kterém díky vlastnímu experimentování dokáží odhalit například pravidlo, podle kterého se odráží světlo. 

Mohla bych dětem vyjmenovat vlastnosti zvuku, ale radeji dětem nabídnu pokusy, díky kterým si na ně přijdou samy. Co děti samy odhalí a pokusem ověří, to si lépe zapamatují.

Také bych mohla dětem nadiktovat pravidla, kdy je a kdy není možné vidět na nebi Měsíc v novu a kdy ve tvaru “srpku”. Ale raději připravím vhodné otázky, na kterých si děti uvědomí, co už o daném tématu ví a co ještě potřebují zjistit. 


Děti se velmi dobře učí, když si vysvětlují látku navzájem. Používají k tomu oproti učitelům méně odborný jazyk. Zároveň se v diskuzích nad otázkou učí obhajovat své názory a posuzovat názory ostatních, což je rozhodně dovednost užitečná i mimo výuku fyziky. 

V “offline” škole takové diskuzní prostředí vytvářím malými skupinami spolužáků. V tomto online kurzu si podobné situace děti zažijí ve videích v rozhovorech s kreslenými dětmi.

Kurz a RVP

Rozsah kurzu jsem pojala obdobně, jako “kdybych učila ve škole”. Kurz tedy odpovídá Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

Často kladené otázky

Pro zvídavé badatele, kteří chtějí získat pevné základy v oblasti fyziky.
Obtížností odpovídá výuce na druhém stupni základní školy.

Díl Nakouknu na Měsíc je celý dostupný ihned po uhrazení objednávky. V rodinné licenci ho pro své malé badatele získáte na stálo, ve školní licenci na 365 dní od uhrazení objednávky.

Kurz je koncipován jako základní kurz, neočekávám žádné předchozí fyzikální znalosti. 

Reference

Chci vám vyjádřit můj obdiv a pochválit vaše zpracování celého tematu - fyzika, který je pro 99 % lidí strašák. Máte to moooc pěkné, jednoduché, výstižné. Ale co se mi především líbi, je váš přednes. To, jak s dětmi mluvíte, jak se jich ptáte, jak jim dáte čas a hlavně jak je učíte stát si za svým názorem. To je prostě úžasný!!
Hana K.
Kdyby mě fyziku učila Jana, tak to baví i mě
Lenka E.
Vaše videa jsou super. Hravou formou se učit, nejlepší cesta.
Hana R.
Na internetu je ke shlédhutí spousta různých pokusů, ale musím vás opravdu pochválit za to, čím se ty vaše liší. Moc hezky to komentujete, s úsměvem a hezky pochopitelně pro děti. A srozumitelně vysvětlíte, proč se to vlastně děje. To je moc důležité nejen pro děti. Budu se těšit na další!
Petra F.
Tohle je naprosto úchvatný projekt pro všechny zvídavé děti i rodiče či inspirace pro učitele. Fyzika byla a je moje velká láska a Janin projekt moc rád doporučuju.
Honza K.
Paráda! Konečně něco originálního! Nádherná grafika!
Petra V.
Jste výjimečná v přístupu a vysvětlování. Více takových lidí jako jste vy! Díky za to, co děláte. Jen tak dál, držím palce. Respekt, že děláte něco takového pro děti.
Věrka S.

Cena

Rodinná licence
Nakupujete obsah pro své děti nebo pro skupinu domškoláků? Tato licence je pro vás, pokud nechcete do objednávky vkládat IČO.
Přístup do členské sekce dostanete přes e-mail, který vložíte do objednávky a obsah vám zůstane za tuto cenu na stálo.

Školní licence
Nakupujete obsah do školy, na kroužek nebo pro firmu? Tato licence je pro vás, pokud chcete do objednávky zadat IČO.
Přístup do členské sekce dostanete přes e-mail, který vložíte do objednávky, obsah získáte na 365 dní od jejího uhrazení a každé další roční prodloužení garantuji za stejnou cenu na stálo.
(Takže když narazíte na druhý díl v předprodeji, bude pro vás i při prodloužení licence stále za předprodejní cenu 🙂 ) 

ZÁKLADNÍ BALÍČEK

Kurz se skládá ze čtyř modulů
a já si každý z nich cením na 1500 Kč.
Hodnota celého kurzu je tedy 6000 Kč.

Rozhodla jsem se nabízet moduly
v balíčku “3 + 1 zdarma”,
tedy za celkovou cenu 4500 Kč.

Právě teď máte možnost zakoupit kurz za sníženou cenu

2 900 Kč

VIP BALÍČEK

Víte, že se budete chtít v tomto školním roce k tématům vrátit (například před přezkoušením nebo při probírání tématu ve škole) a ocenili byste k těmto tématům individuální konzultace?

Pak právě pro vás nabízím VIP balíček, který obsahuje celý kurz s podporou ve FB skupině na 4 týdny plus 3 hodinové online konzultace (volání přes ZOOM, Skype, atd.).

Online konzultace je možné využít po předchozí domluvě v průběhu celého roku 2022.

VIP balíčky nabízím v omezeném množství 5 kusů.

Cena VIP balíčku 7500 Kč

Koupíte kurz, projdete si kreslená videa, pokusy a pracovní listy a zjistíte, že tahle forma pro vás není vhodná?

V pořádku!

Mám zájem o spokojené rodiče, učitele a děti!
Dejte mi do 30 dnů vědět a já vám vrátím peníze!

Objednávka

Rodinná licence

  • přístup do členské sekce přes e-mail (který zadáte do objednávky)
  • pro libovolný počet sourozenců a libovolný počet shlédnutí
  • přístup na neomezenou dobu
  • do objednávky nelze vložit IČO

Školní licence

 • přístup do členské sekce přes e-mail (který zadáte do objednávky)
 • pro libovolný počet dětí a tříd ve škole
 • na libovolný počet shlédnutí
 • přístup na 365 dní od uhrazení objednávky
 • do objednávky je nutné vložit IČO

Pozor! Právě teď je možné do objednávky přidat za  předprodejní cenu i druhý a třetí díl kurzu pro druhostupňáky a zajistit si tak kompletní obsah látky fyziky druhého stupně ZŠ za zlomek ceny.

1. díl Nakouknu na Měsíc je dostupný celý ihned

2. díl Nakouknu na stavbu je ve výrobě a právě teď se pro vás postupně otevírá a

3. díl Nakouknu do kuchyně bude ve výrobě ve školním roce 2023/2024.

Cena každého dílu po jejich dokončení bude 3474 Kč. Koupí v tuto chvíli ušetříte 5000 Kč.

- základní balíček -

4 moduly spojené s Měsícem:

👉 Fáze Měsíce
👉 Zatmění Měsíce
👉 Měsíc a den
👉 Zvuk na Měsíci
a “fyzika schovaná za tím” (látka odpovídající 2. stupni ZŠ v oblastech světlo, zvuk, pohyb a modely ve fyzice)

👉 Výklad, pokusy otázky k ověření porozumění tématům ve videích plus v pdf badatelské listy pro zapisování pozorování
👉 4 týdny podpory v kurzové FB skupině

Cena kurzu

2 900 Kč

- VIP balíček -

👉 obsahuje celý základní balíček

👉 plus 3 hodinové online konzultace (které je možné využít po předchozí domluvě do prosince 2022)

Cena VIP balíčku: 7500 Kč

Cena VIP balíčku

7500 Kč