9. třída

Elektromagnetické jevy

Cívka s proudem; elektromotor; elektromagnetická indukce.

Elektřina

Vznik střídavého proudu; měření; transformátory. Rozvodná elektrická síť. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech. Polovodiče. 

Světlo

Světelné zdroje. Šíření světla. Stín. Zatmění. Fáze Měsíce. Odraz a lom světla. Duté a vypuklé zrcadlo. Oko; lupa.

Jaderná energie

Světlo

Světlo - pokusy

Jak se šíří světlo? Odraz a lom světla

Začínáme nové téma. Pojďte si rozmyslet, co o něm víte.

Vytvořte si pojmovou mapu a zapište do ní vše, co vás napadne k tématu “Světlo”.

(V dokumentech ke stažení máte ukázku pojmové mapy)

Ve videu na vás čekají 4 pokusy:

dírka v papíře
dírková komora
odraz světla
prstýnek ve vodě

Obsah videa

0:00 Úvod
0:14 pokus Dírka v papíru
1:30 pokus Dírková komora
4:35 dotaz holčičky: Jak můžu vidět hrnek, když sám nesvítí?
5:40 pokus Pozorování odraženého světla od zrcadla
12:12 pokus Lom světla ve vodě (Kouzlo s prstýnkem)

15:30 otázka Dokážete vlastními slovy popsat, jak se šíří světlo, teré potřebujete k tomu, abyste mohli vidět text v knížce?

Text celého videa

Jak pracovat s videem
(pomůcky k pokusům, časy, kdy pokusy začínají)

Ukázka pojmové mapy vyplěné před sledování videa

Světlo - zrcadla a čočky

Duté a vypuklé zrcadlo. Čočky spojky a rozptylky.

Rozhlédněte se kolem sebe. Kde všude vidíte zrcadla? Jsou všechna rovná, nebo jsou i různě tvarovaná? A teď nemyslím, že v koupelně nebo na křižovatce jsou zrcadla ve tvaru kruhu. Jsou všechna rovná, nebo jsou oi některá “vyboulená”? A vidíte se ve všech stejně?

A co vás napadne, když se řekne čočka. Oběd? A kromě jídla. Víte, kde všude jsou čočky a k čemu jsou užitečné? Pojďte na “ochutnávku” zrcadel a čoček do dalšího videa!

Obsah videa

Toto video neobsahuje pokus.

5:11 otázka Je světlo vidět? (Metoda Peer Instruction)

Text celého videa

Jak pracovat s videem

Ukázka pojmové mapy vyplněné po sledování videí

Fáze Měsíce

Nepouštějte si video, dokud neodpovíte na následující otázky! 🙂

Dokážete vlastními slovy vysvětlit, jak vznikají fáze Měsíce?

Umíte předvést pokus, na kterém ukážete, jak vznikají fáze Měsíce?

O následujících tvrzeních rozhodněte, zda jsou pravdivá nebo nepravdivá:

Měsíc v průběhu měsíce mění svůj tvar. (pravda x nepravda)

Měsíc je zdroj světla. (pravda x nepravda)

Fáze Měsíce jsou vidět na všech místech Země stejně. (pravda x nepravda)

 

Obsah videa

0:00 Rozhovor dvou dětí (jedno je v roli “učitele” a druhé “žáka”) na téma fáze Měsíce. 

2:15 pokus: Vyrobte doma fáze Měsíce
5:45 otázka: Je možné, aby bylo vidět Slunce s Měsícem takto na nebi?

Dokumenty ke stažení:

Text celého videa

Jak pracovat s videem

Otázky před videem a zápis důležitých informací

Zatmění Měsíce

Než se podíváte na video, pojďte si rozmyslet, co o tématu už teď víte.

Dokážete vlastními slovy vysvětlit, jak vzniká zatmění Měsíce?
V jaké fázi má být Měsíc, aby mohlo být jeho zatmění? (Nebo je to jedno a může být v libovolné fázi?)

Už jste doma zkoušeli modelovat fáze Měsíce? (A podařilo se vám přitom …možná náhodou… vytvořit i jeho zatmění?)

A jak vzniká zatmění Slunce? V jaké fázi je Měsíc při zatmění Slunce?

Obsah videa

Čas: 0:00 Povídání dvou holek v rolích “učitele a žáka” jestli zatmění vzniká tím, že se Měsíc schová za mraky, nebo co jiného Měsíci překáží, že ho při zatmění nevidíme.

Čas: 2:06 pokus Měsíc oběhne Zemi jednou za Měsíc. Proč není jednou za měsíc i zatmění?
Pomůcky:
globus
míček na obruči – model Měsíce na oběžné dráze

Čas: 3:54 Otázka 
V jaké fázi má být Měsíc, abychom mohli pozorovat jeho zatmění?

Čas: 5:55 Řešení

 

Tip:
U tohoto pokusu není zachované měřítko. To možná nevadí dětem při pohledu na velikosti Měsíce a Země a jejich vzdálenosti (při zachování měřítka by od sebe tělesa měla být 6 metrů), protože děti nemají zkušenost se skutečnými rozměry a vzdálenostmi Měsíce a Země.
Ale děti se učí pracovat s úhloměrem a proto by bylo dobré je upozornit na to, že se v pokuse mluví o sklonu rovin oběhu  5 °, ale ukázáno je mnohem víc. Je to proto, že tělesa nejsou od sebe 6 metrů, ale jsou blíž. Kdybychom odklonili oběžnou dráhu v našem modelu o 5 ° a dodrželi vzdálenost Měsíce a Země 6 metrů, pak by se Měsíc za Zemi neschovával stejně, jako v našem modelu.

Text celého videa

Jak pracovat s videem

Otázky před videem a zápis důležitých informací

Matematické okénko

Ve videu Zatmění Měsíce se dozvídáte, že při sklonu roviny oběhu Měsíce kolem Země o 5 ° od roviny ekliptiky (tak skutečný Měsíc obíhá), by měl model Měsíce kolem 20centimetrového glóbu obíhat ve vzdálenosti 6 metrů. To by ale bylo pro pokus nepraktické (12metrové kolo kolem glóbusu je opravdu velké…). A tak v našem modelu obíhá Měsíc blíž, ale pod jiným sklonem. 

Je to tak správně? Můžeme si takto upravit model oběhu Měsíce kolem Země a stále zachovat to, co modelem chceme ukázat, tedy že se Měsíc za Zemi neschová každý měsíc?

A jak se vůbec dopočítalo, že v našem modelu by měl Měsíc obíhat ve vzdálenosti 6 metrů od glóbu? Pokud vás zajíma tato “matematická nadstavba”, koukněte do videa Matematické okénko.

 

Dokument ke stažení:
List s odvozením, který na videu sepisuji si můžete stáhnout tady:

Obsah videa

Matematické okénko:

0:00 V pokusu z videa o zatmění Měsíce není model ve skutečném měřítku. Měsíc obíhá pár centimetrů od Země a ne ve vzdálenosti 6 metrů, která by odpovídala měřítku. Proto je v pokuse ukázaný mnohem větší náklon roviny oběhu. Není jen 5 stupňů, ale možná 45 °, abychom si mohli vytvořit představu, že nakloněním roviny oběhu  Měsíc může vystoupat nad Zemi a neschovat se (z pohledu od Slunce) za ni každý měsíc. 

3:30 Proč by měl Měsíc obíhat v našem modelu zrovna ve vzdálenosti 6 metrů? Kde se vzalo tohle číslo? A kdybychom dodrželi sklon 5 °, nevystoupal by Měsíc moc nízko? 5 ° je přece malinko… kdyby obíhal ve vzdálenosti 6 metrů, opravdu by vystoupal dost vysoko na to, aby se za Zemi neschoval? Jak to můžeme vypočítat? 

6:13 Výpočet: proč by měl v našem modelu obíhat Měsíc zrovna ve vzdálenosti 6 metrů od Země?

9:03 Výpočet: O kolik v našem modelu vystoupí Měsíc, když jeho oběžnou dráhu odkloním jen o 5 °, ale bude obíhat ve vzdálenosti 6 metrů?

Astrofyzika

Měsíc ve dne

Než se kouknete na video

Než se podíváte na video, pojďte si rozmyslet, co o tématu už teď víte.

Může být vidět Měsíc na nebi i ve dne?
Kde je Měsíc v noci, když není na nebi vidět?

Proč se střídá den a noc a jakou roli v tom hraje Měsíc?
Proč jsou v létě delší dny a kratší noci a v zimě naopak?