7. třída

Pohyb

Klid a pohyb tělesa; trajektorie; dráha; rychlost rovnoměrného pohybu. Výpočet příkladu na rychlost rovnoměrného pohybu.

Síla

Znázornění síly; skládání sil; rovnováha sil; těžiště tělesa.
Měření síly; jednotky síly; siloměr. Posuvné účinky sil. Pohybové zákony. Vzájemné působení dvou těles. Otáčivé účinky síly. Páka. Rovnovážná poloha páky. Užití páky v praxi. Kladka. Třecí síla. 

Tlak

Deformační účinky sil. Tlak, tlaková síla. Pascalův zákon. Hydraulické zařízení. Hydrostatocký tlak; vztlaková síla; Archimedův zákon. Potápění, plování, vznášení se.

 

Pohyb

V tomto modulu se vrhneme na pohyb. Naučíte se ohadovat vzdálenosti a měřit rychlost jen s pomocí stopek a metru. Dozvíte se, jak mezi sebou převádět jednotky a k čemu je dobré to umět.
Taky odhalíte, co to vlastně znamená, že se něco pohybuje.

Co vás napadne, když se řekne pohyb?
Znáte nějaké vlastnosti pohybu? Něco, čím je možné pohyb popsat?
Jaké znáte jednotky, které se v souvislosti s pohybem používají?
Myslíte, že je možné, aby byla jedna věc zároveň v klidu a zároveň v pohybu?
…a co myslíte, dokážete být zároveň v pohybu a zároveň v klidu?

Obsah videa

0:00 Rozhovor dvou dětí (jedno je v roli “učitele” a druhé “žáka”) o základních pojmech, které se používají při popisu pohybu

4:05 Otázka
Loď a dva záchranné čluny. Může být malý člun vzhledem ke břehu v klidu?

6:43 Řešení

Toto video neobsahuje pokusy.

Text celého videa

Jak pracovat s videem

Otázky před videem a zápis důležitých informací

Pohyb
na hřišti a na silnici

Co vás napadne, když se řekne pohyb?
Znáte nějaké vlastnosti pohybu? Něco, čím je možné pohyb popsat?
Jaké znáte jednotky, které se v souvislosti s pohybem používají?
Myslíte, že je možné, aby byla jedna věc zároveň v klidu a zároveň v pohybu?

Obsah videa

0:00 Jak je důležitá role pozorovatele – odkud se díváme na pohyb – pozorování plyšáků na kolotoči

(Odborněji by se dalo říct: “kam umísťuji počátek vztažné soustavy” = kde je místo, ke kterému “vztahuji pohyb”  = odkud pohyb pozoruji)

3:08 Jdeme měřit ven
4:00 Tipy k měření venku

4:56 Výpočet příkladu: Přecházení přes silnici
5:18 Návod
6:14 Převod jednotek rychlosti
7:00 Vyjádření neznámé z rovnice (“fígl”)
7:55 Výpočet
8:21 Kontrola výpočtu

9:15 Otázka: Mávání na vlak – proč stíhám mávat ze silnice a z vlaku do druhého jedoucího vlaku ne?
11:17 Řešení

Text celého videa

Jak pracovat s videem

Otázky před videem a zápis důležitých informací