Fyzika
pro základní školu

K čemu jsou dobré dokumenty ke stažení a jak s nimi pracovat?

Text celého videa použijete, když budete ve videu po jeho shlédnutí hledat konkrétní téma a nebudete chtít sledovat pozorně celé video znovu. Můžete do vyhledávače v textu (otevřete ho klávesovou zkratkou “Ctrl” zároveň s “F” z angličtiny od slova find = najít) napsat například “zdroj světla” a v textu se vám slovo označí a vy si můžete dohledat a přečíst nebo pustit znovu příslušnou část.

Dokument Jak pracovat s videem je určený hlavně pro učitele. Najdete v něm přehled pomůcek k pokusu a obsah celého videa označený časem, abyste snadno našli jeho jednotlivé části.

Dokument Otázky před videem a zápis důležitých informací slouží pro děti. V první části najdou úkoly, nad kterými je dobré se zamyslet před shlédnutím videa a ve druhé části mají návrh zápisu důležitých informací, které mohou být pro děti nové a dobré je znát. 

Blok metody Peer Instruction

V závěru každého kresleného videa čeká na děti “záludná otázka”. V odpovědích, které děti ve videích v diskuzi navrhují, se ukrývají dětské špatné představy, vztahující se k jednotlivým tématům. 

Zkuste s dětmi projít otázku krok po kroku tak, aby děti nejdříve 

1) samy navrhly řešení, zastavily video a řešení zapsaly. A potom 

2) si poslechly nápady dalších dětí, které jsou ve videu natočené (a svůj návrh řešení třeba i podle nich upravily).
3) Po poslechnutí odpovědí dětí opět video zastavily a zamyslely se,  jestli jsou se svou odpovědí spokojeni, případně děti nechte k řešení inspirovat dětmi z videa (nebo spolužáky, sourozenci, rodiči…)

4) Teprve potom pusťte  odůvodnění správného řešení.